Case

Suzhou Ji Shan Temple

Area: 7781㎡
Year: 2012
Location: Suzhou,Jiangsu