Case

Guilin Fujing Hotel

Area: 75,966 ㎡
Year: 2007
Location: Guilin,Guangxi