Case

Hangzhou Dajiangdong Hospital

Area: 96,927 ㎡
Year: 2009
Location: Hangzhou,Zhejiang
Number of beds: 600